Kategorie

Výrobci

Newsletter

GuitarLife

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 1. Nákupní řád tohoto internetového e-shopu odpovídá zákonným předpisům pro provoz elektronických a zásilkových služeb. Pokud jsou zde definována další pravidla, pak podléhají nebo neodporují zákonům a ustanovením platných v České republice. Základní právní normou platnou v České republice upravující provoz e-shopu je občanský zákoník ve znění novely č. 367/2000 Sb.
 2. V nákupním řádu je definována jako prodávající ( dodavatel ) obchodní společnost Guitarpark, s.r.o. a dále jako kupující fyzická osoba - spotřebitel. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Fyzická osoba - podnikatel a právnické osoby se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Objednané zboží je v České republice, případně i v zahraničí, dodáváno dle zvoleného způsobu, nejčastěji přímo na adresu kupujícího uvedenou v objednávce nejpozději do dvou pracovních dnů.
 2. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodávající nakupujícímu na jeho uvedenou e-mailovou adresu,písemně nebo telefonicky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu potencionálního kupujícího objednat zboží. O tomto odmítnutí prodávající zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího, nebo toto sdělí písemně nebo telefonicky.
 4. Prodávající potvrdí převzetí objednávky kupujícímu odesláním této objednávky na jeho uvedenou e-mailovou adresu. Prodávající si vyhrazuje právo překontrolovat údaje této objednávky, po té informuje kupujícího o vyřízení této objednávky na jeho e-mailovou adresu či telefonicky.
 5. Pokud kupující do 30 dnů od převzetí zboží uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle novely občanského zákoníku ve znění zákona č. 367/2000 Sb., prodávající vrací částku zaplacenou kupujícím za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodávajícího nebo částku v tomto termínu odešle na účet uvedený kupujícím. Prodávající vrací celou kupní cenu, nevrací však poplatky vynaložené v souvislosti s expedicí, přepravou a způsobem placení ( např. poplatky za poštovné, balné a poplatky za dobírku ). Zboží takto vrácené dle uvedeného zákona musí být vráceno v původním, nepoškozeném obalu s veškerým dodávaným příslušenstvím včetně všech návodů k obsluze zboží, na výrobku ani obalu nesmí být známky opotřebení, používání nebo poškození. Jako termín odeslání zboží k navrácení v zákonné lhůtě rozhoduje datum odeslání.
 6. Obrázky zde uvedené slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný vzhled produktů se může lišit.
 7. Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl kupující, neposkytovat třetím osobám. Na žádost kupujícího se prodávající zavazuje údaje o kupujícím vymazat z příslušné databáze e-shopu. Toto se netýká údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající je povinen zejména dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty vést a evidovat.

Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Pro účely nákupu zboží v tomto e-shopu se kupující nemusí zaregistrovat. Pouze vyplní a odešle závaznou objednávku a uvede kontaktní údaje nutné pro dodání zboží. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky dle dodacích a platebních podmínek.
 2. Kupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
 3. Na základě zákona č. 367/2000 má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou počítačových programů, audio nahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal.
 4. Kupujícímu tím vzniká nárok na vrácení kupní ceny za toto zboží zaplacené.
 5. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, či nést stopy používání a musí být navráceno v původním (s původním) obalem, který je taktéž beze stop poškození či opotřebení. V případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal, či ochranná etiketa nebo přelepka.

Závěrečná ustanovení

 1. Vlastnická práva ke zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení celé kupní ceny a předem sjednaných dopravních a platebních nákladů, např. balné, přepravné a poplatků za dobírku.

Košík

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně

Kontaktujte nás

Na linku pro zákazníky volejte
v pracovní dny od 10 do 19 hod.

Tel.: 224222500

Kontaktujte nás
emailem

Slevy

» Všechny slevy